หมวดหมู่ : พระกรณียกิจ
หัวข้อ : หนึ่งใจ..เดียวกัน กับ\"MIRACLE OF LIFE”
โดย : admin
อ่าน : 2122
เสาร์์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
พิมพ์ 

หนึ่งใจ..เดียวกัน กับ" MIRACLE OF LIFE”

20088320193774.jpg200883201925814.jpg200883201852301.jpg  2008832019814.jpg  


เปิดตัวกิจกรรมภาพยนตร์ “หนึ่งใจ..เดียวกัน กับ MIRACLE OF LIFE”
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จงานแถลงข่าวทรงเปิดตัวกิจกรรมภาพยนตร์ “หนึ่งใจ..เดียวกัน กับ MIRACLE OF LIFE”

     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จงานแถลงข่าวทรงเปิดตัวกิจกรรมภาพยนตร์ “หนึ่งใจ..เดียวกัน กับ MIRACLE OF LIFE” กิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทย เพื่อสืบสานพระปณิธานที่พระองค์ท่านทรงมีต่อเด็กไทย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 21 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส

     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงตระหนักถึงปัญหาการด้อยโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทย พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะประทานความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหานี้ให้เบาบางลง จึงทรงพระกรุณาประทานกำเนิดมูลนิธิ MOL หรือ MIRACLE OF LIFE ขึ้น เพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือมอบให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดโอกาสทางการศึกษา ได้สานต่อความฝันของพวกเขาให้กลายเป็นจริง
จากภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี ที่พูดถึงเรื่องราวของการให้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักนำมาสู่กิจกรรมภาพยนตร์ “หนึ่งใจ..เดียวกัน กับ MIRACLE OF LIFE” กิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรม “หนึ่งใจให้ ร้อยใจรับ”
     มูลนิธิ MOL ร่วมกับ ภาพยนตร์ หนึ่งใจ..เดียวกัน และโรงภาพยนตร์ทุกเครือฯ นำรายได้ส่วนหนึ่งจากบัตรชมภาพยนตร์ หนึ่งใจ..เดียวกัน ร่วมสมทบทุนศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะให้ได้มีโอกาสได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเตรียมเปิดบัญชีรับบริจาคเงิน เพื่อร่วมสมทบทุนให้กับกิจกรรมนี้อีกด้วย


กิจกรรม “หนึ่งใจสร้างโรงเรียนให้น้อง”
     ภาพยนตร์ หนึ่งใจ..เดียวกัน และโรงภาพยนตร์ทุกเครือฯ เล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กไทย จึงเตรียมนำรายได้ส่วนหนึ่งจากบัตรชมภาพยนตร์ หนึ่งใจ..เดียวกัน มอบให้มูลนิธิ MOL นำไปสร้างโรงเรียนให้กับเด็กต่างจังหวัดในทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยมีการศึกษาที่ก้าวไกลต่อไปในอนาคต

     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงประทานสัมภาษณ์ว่า “แรงบันดาลใจในการตั้งมูลนิธิ MOL ขึ้นมาก็เพื่อดูแลและให้โอกาสเด็กๆที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา หลังจากที่ได้ทำโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน เด็กๆเขียนจดหมายเข้ามาเยอะเรื่องขอทุนการศึกษา ทำให้ค้นพบว่า ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโรงเรียน ภาพยนตร์หนึ่งใจ..เดียวกัน จึงต่อยอดช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และยากไร้ ด้วยการร่วมกับมูลนิธิ MOL จัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมา คือ กิจกรรม หนึ่งใจให้ ร้อยใจรับ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการผ่าตัดหัวใจ เรายังมีการรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ รวมถึงกิจกรรม หนึ่งใจ สร้างโรงเรียนให้น้อง โดยที่พวกเราจะไปสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆทั่วประเทศ มีการออกค่ายอาสา ใครที่ดูหนังเรื่องนี้ก็มีส่วนร่วมทำบุญกับผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสด้วย อยากให้มาชมภาพยนตร์กันเยอะๆ ถ้าได้ดูจะรู้ว่าหนังต้องการสื่ออะไร อยากสื่อให้ทุกคนรู้ว่า เราไม่ได้เกิดมาคนเดียว หรืออยู่ตัวคนเดียว มีคนมากมายอีกหลายคนที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ และเรามาช่วยกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ให้พวกเขาได้คิด ได้สานความฝันเหล่านั้นของพวกเขาให้เป็นจริง ด้วยการที่พวกเราให้โอกาสพวกเขาในครั้งนี้”