หมวดหมู่ : พระกรณียกิจ
หัวข้อ : งานรำลึกถึงคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๓
โดย : admin
อ่าน : 2401
เสาร์์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
พิมพ์ 

งานรำลึกถึงคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๓


 

      ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี เสด็จไปยังโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดเพร้าว เวลา ๑๘.๐๐ น. ทรงเปิดการประชุมนานาชาติการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนบุคคลออทิสติก ประเทศภาคพื้นอาเซียน ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานรำลึกคุณพุ่ม ประจำปี๒๕๕๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนของกลุ่มครอบครัว นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ทำแผนปฏิบัติการโลกด้านคนพิการและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วมภายใต้หลักการ สิทธิที่เท่าเทียมซึ่งประเทศไทยในส่วนของภาครัฐ ได้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือบุคคลออทิสติก เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกในทุกด้าน ส่วนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือบุคคลออทิสติกในระดับภูมิภาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิคุณพุ่ม ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย และผู้แทนองค์กรผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง