หมวดหมู่ : โครงการ/งาน/กิจกรรมมูลนิธิคุณพุ่ม
หัวข้อ : ต้นกล้าคุณธรรม
โดย : admin
อ่าน : 1921
จันทร์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
พิมพ์ 

ต้นกล้าคุณธรรม

pic_camptumma1.jpg


ด้วย มูลนิธิคุณพุ่ม โดยศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และมูลนิธิออทิสติกไทย จัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม เป็นโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ศูยน์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา ตำบล ลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมูลนิธิโพธิวัณณา อำนวยความสะดวกสถานที่ปฏิบัติธรรม กล่าวเปิดงาน โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิคุณพุ่ม และให้โอวาทกับกลุ่มเด็กออทิสติกและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยฐาน วิปัสสนา กรรมฐาน เดินจงกลม ทำสมาธิ และกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ทั้งสมาธิ สติปัญญา ได้รู้ความรู้ ความอบอุ่นระหว่างครอบครัว และเพื่อน ๆ กลุ่มต้นกล้าคุณธรรม


pic_camptumma3.jpgpic_camptumma2.jpg


pic_camptuma4.jpg