หมวดหมู่ : โครงการ/งาน/กิจกรรมมูลนิธิคุณพุ่ม
หัวข้อ : โครงการอบรมผู้นำ ผู้ปกครอง ครูและบุคคลากร
โดย : admin
อ่าน : 2297
จันทร์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
พิมพ์ 

โครงการอบรมผู้นำ ผู้ปกครอง ครูและบุคคลากร

pic001.jpg


         ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มูลนิธิคุณพุ่ม มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดอบรมแกนนำผู้ปกครอง ครูและบุคคลากร เรื่องหลักสูตรศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องพิเศษในชุมชน พิธีเปิดโดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิคุณพุ่ม และกล่าวรายงานโดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งการอบรมแกนนำผู้ปกครองในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ ๑๘๐ คน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้มากมาย อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวทาง โครงสร้างและการจัดการศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในชุมชน โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย , การจัด Home Program แบบบูรณาการ โดย อ.ปนัดดา วงศ์จันดา, การประเมินผลและแบบประเมินทักษะชีวิต โดย รศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ วิธีการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนบุคคลออทิสติก โดย ผอ.ยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติในฐาน ๖ ฐาน เช่น กิจกรรมเกมส์ กิจกรรมการเคลื่อนไหว ดนตรีบำบัด กิจกรรม Brain Gym ศิลปะบำบัด ผลิตสื่อส่งเสริมพัฒนาการ กิจกรรมนวดกระตุ้นพัฒนาการ่ กิจกรรมนอนเตสซอรี่ และการกระตุ้นพัฒนาการโดยสื่อส่งเสริมลาคิว ทั้งผู้ปกครอง ครู บุคลากร และเด็ก ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน ซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้กับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษได้