หมวดหมู่ : โครงการ/งาน/กิจกรรมมูลนิธิคุณพุ่ม
หัวข้อ : วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2 เมษายน 2554
โดย : admin
อ่าน : 2362
จันทร์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
พิมพ์ 

โครงการวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก

page_waad.jpg
     ในวันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2554 มูลนิธิคุณพุ่ม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มูลนิธออทิสติกไทย และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก(APCD) ได้จัดกิจกรรม วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ( World Autism Awareness Day ( WAAD) ณ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร
การประกาศวันตระหนักรู้ออทิสติกโลกอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อว่าเมื่อโลกมีความตระหนักรู้อย่างแจ้งชัดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติก จะมีการส่งเสริมระบบสุขภาวะของโลกที่ชัดเจนมากขึ้น ช่วยเพิ่มระดับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านออทิสติกของโลก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ในการแสดงศักยภาพอันโดดเด่นของบุคคลออทิสติก
    
     เรากลุ่มผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในประเทศเครือข่ายออทิสติกอาเซียนได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปินส์ ไทยและเวียดนาม ด้วยความร่วมมือกับองค์กรออทิสติกทั่วโลก ทุกองค์กรจะร่วมกันสื่อสารข้อความจากบุคคลออทิสติกและผู้ดูแลนับล้านทั่วโลก ที่ต้องพบกับปัญหาการวินิจฉัยความไม่เข้าใจ และระบบการช่วยเหลือในรูปแบบบูรณาการ ตามแนวทางที่องค์การสหประชาชาติเรียกร้อง ตกลงที่จะจัดกิจกรรม เดินรณรงค์เพื่อบุคคลออทิสติก : Walk for Autism ในวันที่ ๒ เมษายน ณ ประเทศที่ตั้ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวัน ตระหนักรู้ออทิสติกโลก และแสดงความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ออทิสติกระดับโลก ซึ่งกล่าวเปิดงานโดย พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ฝ่ายสาธารณสุข และกล่าวรายงานกิจกรรมโดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน และนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) โดยรองประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กล่าวเปิดการเดินรณรงค์วันออทิสติกโลกในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งการเดินรณรงค์ เวทีการแสดงศักยภาพของบุคคลออทิสติก และกิจกรรมฐานการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติกอีกมากมายหลายกิจกรรม ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกับผู้มาร่วมกิจกรรม