หมวดหมู่ : โครงการ/งาน/กิจกรรมมูลนิธิคุณพุ่ม
หัวข้อ : โครงการค่ายธรรมะและศิลปะ
โดย : admin
อ่าน : 2364
จันทร์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
พิมพ์ 

โครงการค่ายธรรมะและศิลปะ

      ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม โดยศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่มและมูลนิธิออทิสติกไทย จัดโครงการค่ายธรรมะและศิลปะ(ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๙,๙๐๐ ความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน) เพื่อให้เด็กออทิสติกมีทักษะเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้และทำให้เด็กออทิสติกมีสมาธิ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครอบครัวบุคคลอทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมูลนิธิโพธิวัณณา อำนวยความสะดวกสถานที่ปฏิบัติธรรม โดย เลขานุการมูลนิธิคุณพุ่ม(นายพะโยม ชินวงศ์) ประธานกล่าวรับรายงานและเปิดการอบรม และนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ (กรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม) กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเพราะเรารักกัน แฮปปี้กับต้นกล้า รับขวัญต้นกล้า และมีฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน เช่น ฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับแบบชาวพุทธ ฐานต้นกล้าวาไรตี้ ฐานชาวพุทธที่ดี ฐานฝึกสติ สร้าง ปัญญา ซึ่งแต่ละกิจกรรมทำให้เด็กออทิสติกมีทักษะการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้และทำให้เด็กออทิสติกได้มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น